OI-966 FIXATION FORCEPS

OI-966 FIXATION FORCEPS

Description

OI-966

1X2 TEETH
OI-966-SS               OI-966T-TIT.