OI-910 COLIBRI CORNEOSCLERAL FORCEPS

OI-910 COLIBRI CORNEOSCLERAL FORCEPS

Description

OI-910

1 x 2 teeth, 0.4 mm
with tying platform
OI-910-SS               OI-910T-TIT.